För att laddkabeln ska släppa kontakten med bilen måste du avsluta laddningen. Det gör du enklast i appen. Fungerar inte det kan du kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till bilen, och försöka avsluta laddningen igen. I vissa fall måste bilen vara redo att släppa laddkabeln, då kan bilen behöva vara upplåst. Läs i din bils manual vad som gäller för just den. Skulle det inte fungera kan du trycka på knappen för nödavslutning på laddaren.

 

Om inte heller det hjälper, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på:

0771-175 175 eller kundtjanst@nima-energy.com