Nima Energy har fått stöd från det svenska Energimyndighetens program ”Regionala elektrifieringspiloter för tung transport” för att etablera fyra laddningshubbar i södra Sverige, bestående av totalt 19 laddare med en effekt på minst 350 kW, fördelade på upp till 38 laddningspunkter.

Laddningshubbarna kommer att finnas på följande platser:

– Kristianstad, vid avfart 36 Vä, 6 laddare / upp till 12 laddningspunkter.
– Skillingaryd, vid avfart 88 Skillingaryd Norra, 4 laddare / upp till 8 laddningspunkter.
– Munkedal, vid avfart 100 Håbymotet, 4 laddare / upp till 8 laddningspunkter.
– Tindered, vid Tindereds serviceområde, 5 laddare / upp till 10 laddningspunkter.

Byggandet kommer att påbörjas hösten 2022 och vara färdigt senast i slutet av september 2023.

Laddningsinfrastrukturen i Sverige behöver byggas ut för att möta kraven från den snabbt växande elektrifierade fordonsparken. Vi är därför mycket glada över att ha möjlighet att starta byggandet av 19 snabbladdare med stöd från det svenska energimyndigheten i Kristianstad, Skillingaryd, Munkedal och Tindered. Detta markerar starten på vår ambitiösa expansionsplan för snabbladdning i Norden under de kommande åren, säger Marcus Landelin, VD och delägare i Nima Energy AB.

Etableringen är ett viktigt steg i Nima Energys tillväxtplan för att etablera sig som en av de ledande aktörerna inom snabbladdning i Norden. För närvarande består projektportföljen av cirka 450 snabbladdare där Nima har exklusiva avtal fördelade över cirka 40 platser i Sverige. Ambitionen är att fatta investeringsbeslut om minst 200 snabbladdare före första halvåret 2023, samtidigt som man utvidgar geografiskt till de nordiska grannländerna och fortsätter att växa projektportföljen.

Om Nima Energy

Nima Energy är en utvecklare inom området för laddningsinfrastruktur för elbilar och kommersiella fordon med fokus på storskaliga laddningshubbar tillsammans med starka partners och investerare. Projektportföljen består av cirka 450 laddare i sen utvecklingsfas och cirka 1200 laddare i tidig utvecklingsfas. Företaget grundades i slutet av 2020 och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige. Företaget bygger på över 20 års erfarenhet av utveckling och investeringar inom förnybar energi. För mer information, besök gärna: www.nima-energy.com

NIMA Energy AB info@nima-energy.com www.nima-energy.com

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Landelin – VD och medgrundare Nima Energy AB +46 703 25 57 78, marcus.landelin@nima-energy.com