Hur mycket ström batteriet tar emot under en given tid den så kallade laddhastighetenberor på flera saker, bland annat vilken elbil du har, vilken slags laddstation du använder, batteritemperaturen och bilens batterinivå.

Det är alltid bilen som bestämmer hur mycket ström den kan ta emot. Det är bilens system för batteristyrning som bestämmer laddhastigheten – detta för att skona batteriet.

Exempel: En elbil som inte laddar vid högre effekt än 50 kW kan därför inte få mer än 50 kW – även om laddaren har en maximal effekt på 400 kW. 

Alla våra laddstationer är märkta med maximal effekt. Var uppmärksam på att även om din elbil klarar av en effekt på 150 kW blir effekten aldrig högre än vad laddarens märkning anger.