Gemensamt för den el som Nima erbjuder sina kunder är att den produceras från förnybara källor så som sol-, vind- och vattenkraft.