När du laddar och betalar direkt med kontokort reserveras 1kr på ditt konto när laddningen startar. ​När du laddat klart återförs beloppet. ​Detta tar vanligtvis bara några minuter, men i vissa fall kan det ta några dagar innan beloppet överförts till ditt konto.