Under december öppnade Nima tre nya laddstationer – i Skillingaryd vid E4:an, i Håby intill E6:an och i Vä intill E22:an. Dessutom bygger Nima 50 laddpunkter i centrala Stockholm, där 12 planeras vara klara inom kort och övriga till sommaren.

 

Niam Infrastructure (Niam) och Nima Energy (Nima) inledde under 2022 ett samarbete kring finansiering av ultrasnabb laddinfrastruktur för elfordon som även innebar att Niams infrastrukturfond blev minoritetsägare i Nima. Nu kan landets ägare av elfordon själva se resultatet av samarbetet när de laddar ultrasnabbt på Nimas nyöppnade stationer. För att ytterligare höja takten i utrullningen, har Niam utökat samarbetet och sin ägarandel i Nima.

Niam och Nima inledde 2022 ett samarbete kring utbyggnaden av ultrasnabb laddinfrastruktur för elfordon. Beslutet innebar att Niams infrastrukturfond blev minoritetsägare i Nima med möjlighet att finansiera utbyggnaden av Nimas laddstationer. För att öka takten i utrullningen, fattade Niam förra året beslutet att gå in med ytterligare kapital och ökade sin ägarandel i Nima från 15 till dryga 23 procent.

Nu kan landets elbilsägare se resultatet av samarbetet: Under december öppnade Nima tre nya laddstationer med totalt 24 laddpunkter – i Skillingaryd vid E4:an, i Håby intill E6:an och i Vä intill E22:an. Dessutom bygger Nima 50 laddpunkter i centrala Stockholm, där 12 planeras vara klara inom kort och övriga till sommaren. Totalt bygger Nima just nu 150 ultrasnabba laddpunkter från Stockholm till Skåne.

– Det känns bra att nu se det konkreta resultatet av samarbetet med Niam Infrastructure i form av ett antal öppnade stationer. Tack vare våra gemensamma ansträngningar fortsätter vi vår expansion och tar därmed ett antal kliv mot vårt mål att bli en ledande operatör för ultrasnabb laddning i Norden, säger Marcus Landelin, VD Nima Energy.

Nima utvecklar, bygger och driver ultrasnabba laddhubbar längs med vägar samt i och runt större städer. Alla Nimas laddpunkter har en kapacitet på upp till 300 eller 400 kW som gör det möjligt att ladda upp till 30 mil på 15 minuter, under förutsättning att bilen klarar det. Nimas plan är att bygga totalt 1250 laddpunkter i Norden till slutet av 2026.

– Satsningen på ultrasnabb laddning på strategiskt viktiga platser i Sverige är avgörande för att accelerera elektrifieringen av fordonsflottan. Genom vår investering i Nima Energy har vi möjligheten att påskynda denna övergång genom snabb utbyggnad av ultrasnabb och lättillgänglig elbilsladdning som tillgodoser förarnas behov. Vårt fördjupade samarbete med Nima ligger helt i linje med vårt fokus på hållbara infrastrukturprojekt i Norden, säger Sverker Åkerblom, VD för Niam Infrastructure.

 

Om Nima Energy
Nima utvecklar, bygger och driver stationer för ultrasnabbladdning av personbilar och kommersiella fordon. Nima grundades 2020 och har sitt säte i Malmö i Sverige. Bolaget är ägt av dess grundare tillsammans med Niam via sin infrastrukturfond Niam Infra Fund, som i maj 2022 annonserades som en minoritetsägare i Nima och tillika finansiär för bolagets framtida uppskalning och byggnation av laddstationer. Nimas mål är att bli en av de ledande laddoperatörerna för ultrasnabbladdning i Norden, och i förlängningen norra Europa.

Om Niam
Niam investerar i reala tillgångar i Norden och norra Europa med fokus på fastigheter och infrastruktur. Genom vår infrastrukturplattform Niam Infrastructure ser vi stora möjligheter och värde i hållbara investeringar och vi strävar efter att vara en del av drivkraften för en grönare och mer hållbar framtid. Detta uppnås genom innovation, djup kunskap och nära samarbete med våra partners. Niams infrastrukturfond inkluderar en större ankarinvestering från Europeiska Investeringsfonden. För mer information, besök www.niam.se

 

För mer information, vänligen kontakta:
Sverker Åkerblom, VD, Niam Infrastructure på +46 723 88 18 93, sverker.akerblom@niam.com

Marcus Landelin, VD och grundare Nima Energy, via Mattias Hennius, Director Communications & PR på +46 76 009 48 35, mattias.hennius@nima-energy.com