Starta:

1. Öppna appen ”Nima Energy” och välj den laddare du står vid, exempelvis Munkedal 2, därefter laddhandske A eller B. Namnet ser du bland annat på laddarens skärm.
2. Starta laddningen genom att följa övriga instruktioner i appen.
3. Koppla laddhandsken till din bil för att starta laddningen.

Du kan följa din laddning via appen för information om hur mycket du har laddat, laddhastighet och hur många procent din bil har.

För att använda appen måste du ha registrerat en betalmetod – som ett betalkort – och vara registrerad användare.

Kvitton och historik finner du i appen.

Avsluta:
1. Tryck på knappen ”avsluta” i appen.
2. Lossa laddhandsken från ditt fordon och sätt tillbaka den i laddaren.